• Nguồn: Sở Giao Thông – Vận Tải tỉnh Cao Bằng
  • Thời gian: 21/04/2023
  • Bao gồm những nội dung chính sau:

    Điều 1. Công bố lại Bến xe khách huyện Trùng Khánh với các nội dung sau:
– Bến xe khách: Bến xe khách huyện Trùng Khánh; Mã số: 16;
– Đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác: Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Đình Văn;
– Vị trí: Tổ 4, thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng;
– Tổng diện tích đất: 1.000 m2;

Trong đó:
+ Diện tích bãi đỗ xe ô tô chờ vào vị trí đón khách: 100 m2;
+ Diện tích bãi đỗ xe dành cho các phương tiện khác: 100 m2;
+ Diện tích phòng chờ cho hành khách: 120 m2;
Bến xe khách huyện Trùng Khánh đạt Bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

    Điều 2. Quyết định này có hiệu kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2023 đến ngày 12 tháng 4 năm 2028 và thay thế Quyết định số 2786/QĐ-SGTVT ngày 02/12/2020 về việc công bố lại bến xe khách huyện Trùng Khánh;

    Điều 3. Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Chánh Thanh tra Sở, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Đình Văn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *