Trường hợp hành khách bị thất lạc hoặc mất hành lý tại khu vực bến xe đi, vui lòng liên hệ nhân viên quầy thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

    Trường hợp hành khách bị thất lạc hoặc mất hành lý tại khu vực bến xe đến: 

  • Liên hệ trực tiếp tại quầy Thất lạc hành lý nhà xe hành khách để được nhân viên tư vấn, nếu không biết ở đâu bạn có thể liên hệ với nhân viên bảo vệ để được chỉ dẫn.
  • Hoặc nhân viên nhà xe mà bạn đã sử dụng dịch vụ để được hướng dẫn cụ thể.

    Đối với các hành lý bị mất trong các khu vực bến xe Cao Bằng, vui lòng liên hệ nhân viên an ninh gần nhất hoặc tại quầy đại diện của bến xe.